Kviečiame į seminarą gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tema

Kviečiame į seminarą gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tema.

Seminaro vieta: Vytauto g. 2, Kupiškio rajono savivaldybė, posėdžių salėje. 

Seminaro laikas: 2019 m. lapkričio 14 d. 15.00 val. 

 

Seminare bus aptariama naujausia informacija daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, susijusiais su statybiniu-energetiniu, ekonominiu ir teisiniu požiūriu.

 

Mokymus ves specialistai:

Edvinas Bindokas, ekonomistas, finansų ir ekonominių procesų valdymo vadovas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas.

Rolandas Klimavičius, Būsto rūmų teisininkas, turintis didelę patirtį daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose srityse.

Algimantas Šiaučiūnas, inžinierius-praktikas, turintis daugiametę patirtį statybos procesų valdymo ir konsultavimo srityje, techninės priežiūros vadovas daugiabučių namų modernizavime.

 

Renginys nemokamas.

 

Išsamesnė informacija tel. 8 605 21833; info@propartners.lt arba 861214472; v.celkiene@betalt.lt

INFORMACIJA DĖL 5 IR 6 ETAPO DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS EIGOS

UAB „Kupiškio komunalininkas‘ informuoja, konkursus dėl 5-ojo etapo daugiabučių namų

– Gedimino g. 19, Kupiškis

– Vilniaus g. 36, Kupiškis

renovacijos (atnaujinimo) statybos darbų atlikimo laimėjo UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“.

 

Įvyko konkursai dėl projektų parengimo renovuoti ( atnaujinti) 6 -ojo etapo daugiabučius namus:

-Melioratrių g. 10, Noriūnai;

-Aukštaičių a. 9, Subačius;

-Liepų g. 8, šepeta;

-Krantinės g. 6, 20, 22, Kupiškis

-Vytauto g. 57, Kupiškis.

Šiems namams projektus rengs UAB „Projektai ir Co“.

 

Liepų g. 7, Šepeta projektą rengs UAB „Tiltuva“;

Vytauto g. 10A, Kupiškis   – UAB „A-Z projektai;

Gediminio g. 38, Kupiškis   – UAB „Strukta“.

 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ administracija

INFORMACIJA GYVENTOJAMS APIE PRIIMAMŲ ATLIEKŲ KIEKIUS PRATC DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖJE TECHNIKOS G. 6I, KUPIŠKIS

 

Atliekų pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą   Apibūdinimas Priimamas kiekis iš

vieno namų ūkio

kg/metus

1. Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio  

06 04 04*

buitiniai termometrai, prietaisai su gyvsidabriu, metalinis gyvsidabris, kt.  

0,1

2. Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 13 02 08* įvairūs automašinų ir kiti atidirbti tepalai 50
3. Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos  

15 01 10*

įvairios buityje naudojamos chemijos gaminių pakuotės 15
4. Sorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis  

15 02 02*

tepaluotos pašluostės, tepaluoti drabužiai, naudoti sorbentai, kt. 30
5. Tepalų filtrai 16 01 07* naudoti transporto priemonių tepalų filtrai 5
6. Stabdžių skystis 16 01 13* netinkamas naudoti stabdžių skystis 2
7. Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų  

16 01 14*

 

netinkami naudoti variklių aušinamieji skysčiai 5
8. Pavojingos sudedamosios dalys , nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13, 16 01 14  

16 01 21*

naudoti kuro/oro filtrai, tepaliniai amortizatoriai 20
9. Švino akumuliatoriai 16 06 01* netinkami naudoti švino akumuliatoriai neribotai
10. Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 17 06 05* stogų šiferinė danga, kiti gaminiai turintys asbesto 300
11. Tirpikliai 20 01 13* įvairūs buityje naudojami tirpikliai 5
12. Rūgštys  

20 01 14*

įvairūs buityje naudojami valikliai ir buitinės rūgštys 5
13. Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 20 01 21* įvairios dienos šviesos lempos (pailgintos, kompaktinės, kt.) 3
14. Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 20 01 23* netinkami naudojimui šaldytuvai, šaldikliai 200
15. Dažai, rašalas, klijai, dervos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 20 01 27* buityje naudojamų dažų, klijų, dervų, hermetikų, montavimo putų ir kt. likučiai 30
16. Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 20 01 29* įvairūs netinkami naudoti buitinės chemijos plovikliai 10
17. Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33* įvairios nerūšiuotos baterijos 10
18. Nenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių 20 01 35* televizoriai, monitoriai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai, kompiuteriai, faksimiliniai aparatai, mobilieji telefonai, kt. 100
19. Stiklo pakuotės 15 01 07 stikliniai buteliai, indeliai neribotai
20. Naudoti nebetinkamos padangos 16 01 03 transporto priemonių nebetinkamos naudoti padangos iki 1,18 m. diametro  

5 vnt.**.

21. Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai 17 01 07 betono, plytų/mūro, keramikos gaminių ir medžiagų laužas 300

 

 

22. Izoliacinės medžiagos 1706 04 akmens/stiklo vata, ruloninės medžiagos, polistireno gaminiai, kt.  

50

23. Popierius ir kartonas 20 01 01 įvairūs popieriaus gaminiai-laikraščiai, knygos, reklaminė spauda, kartono gaminiai

 

 

100

24. Stiklas

 

20 01 02 lakštinis stiklas, įvairių rūšių stiklo gaminiai 50
25. Tekstilės gaminiai 20 01 11 avalynė, užuolaidos, patalynė, minkšti žaislai, drabužiai 30
26. Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 20 01 36 temperatūros keitimo įranga, ekranai, monitoriai, stambi, smulki IT įranga 100
27. Plastikai 20 01 39 plėvelės, plastikinė tara, įvairūs plastikiniai daiktai (išskyrus automobilinį plastika) 30
28. Metalai 20 01 40 buityje naudojami metaliniai daiktai 300
29. Biologiškai skaidžios atliekos 20 02 01 medžių, krūmų lapai ir šakos, žolė, sodo daržo ir kitos žaliosios atliekos 200***
30. Didelių gabaritų atliekos 20 03 07 įvairūs baldai, durys, langai, kiti buities daiktai, kurių viena kraštinė ≥60 cm 300****

Pastabos:

* Pavojingos atliekos.

** Gyventojas gali pristatyti ne daugiau kaip 5 vnt. naudoti netinkamų padangų. Pristatant daugiau kaip penkis vienetus, gyventojas privalo pateikti turimų transporto priemonių registravimo pažymėjimus.

*** Medžių, krūmų šakos turi būti ne ilgesnės kaip 400-500 mm. (smulkintos).

**** Didelių gabaritų atliekos (sofos, spintos, virtuvinės spintelės ir pan.) priimamos tik išardytos iki plokštės pavidalo. Atskirta minkštoji baldų dalis, metalas, stiklas. Neardyti baldai priimami nesulaužyti, švarūs, kurie gali būti pakartotinai  panaudoti.

 

INFORMACIJA DĖL KONTEINERIŲ IŠTUŠTINIMO

UAB „Kupiškio komunalininkas‘ informuoja, kad ištuštinant konteinerius yra žiūrima, kad juose nebūtų tekstilės, statybinio laužo, mašinų ardymo atliekų, padangų bei baldų ir buitinės technikos. Prašome šių atliekų nemesti į konteinerius, nes UAB „Panevėžio RATC“, radę šias atliekas UAB „Kupiškio komunalininkas“ šiukšliavežėse, visa mašina grąžinama atgal ir atliekos nepriimamos.   Konteineriai , jei juose bus šių atliekų, nebus tuštinami.

 

UAB „Kupiškio komunalininkas“ administracija