Siekiant prisidėti prie Lietuvos Korupcijos prevencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2020 metų programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, mažinant korupcijos mastą Lietuvoje, taip pat siekiant įgyvendinti Kupiškio rajono savivaldybės 2018-2020 m. prevencijos programos įgyvendinimo planą UAB “Kupiškio komunalininkas buvo paskirtas specialistas atsakingas už korupcijos prevenciją, kuris vertins mūsų įstaigos veiklos sritis, kuriose gali egzistuoti didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir šią informaciją perduotų Kupiškio rajono savivaldybės administracijai.

Atsakingas asmuo: Virginija Čiurlytė

Tel. Nr.: 8 459 35360

El. paštas: virga.ciurlyte@kupkom.lt

interesų deklaravimas