Naktinių peizažų daugėja

Kupiškio rajono savivaldybės Mero Dainiaus Bardausko užsakymu, UAB „Kupiškio komunalininkas“ darbuotojai apšvietė dar vieną objektą Kupiškio mieste – AB „Lelija“ siuvyklos pastatą, esantį buvusioje kareivinių teritorijoje. Dabar apšviesti objektai yra jau penki. Šis naujausio objekto apšvietimas yra spalvotas, kuris  dar kol kas vienintelis mieste. Todėl kviečiame vakarais kupiškėnus pasivaikščioti Gedimino gatve ir pasigėrėti besikeičiančiomis apšviesto pastato spalvomis.

Bendrovės administracija

Garbaus gimtadienio šventė

UAB „Kupiškio komunalininkas“ tapo tradicija sveikinti bendrovės dirbančiuosius, kurie švenčia „apvalius“ gimtadienius, t.y. kurie baigiasi „nuliu“. Šias metais tokių jubiliatų yra net aštuoni. Du darbuotojai švęs 60-ties metų jubiliejų, du – 50-ties, du – 40 ties ir du 30-ties. Taip, kad bendrovėje yra ir jaunų žmonių, ne tik garbaus amžiaus. Šias metais pirmasis jubiliatas, kuris švenčia 60-ties metų sukaktį, Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas Vytautas Jakšys. Jo pasveikinti atvyko Kupiškio rajono savivaldybės Meras Dainius Bardauskas. Jis padėkojo V. Jakšiui už nuoširdų ir sąžiningą darbą bei apdovanojo padėkos raštu bei asmenine dovana. Jubiliatą pasveikino ir bendrovės darbuotojai.

Bendrovės administracija

Informacija gyventojams

Nuo 2018 vasario 1d. UAB „Kupiškio komunalininkas“ kasoje už AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektra) paslaugas atsiskaityti negalės.

Kitus mokesčius priimsime įprasta tvarka.

Administracija

Komunalininkų tikslas – ne pelnas, o gyventojų gerovė

Savivaldybių valdomos įmonės penktadienį savo asociacijos ataskaitiniame renginyje pasidžiaugė sprendimu vienytis ir pabrėžė, kad tai tik sunkių darbų kelio pradžia.

Įrodė savo svarbą

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) jungia 25 įmones, kurios surenka, veža įvairias atliekas, taip pat teikia kitas komunalines paslaugas (teritorijų priežiūros, gatvių valymo, kelių tiesimo ir kt.).

„Noras bendrai spręsti iškylančias problemas, efektyviai dirbti, tobulinti atliekų tvarkymo sistemą, siekiant rasti geriausius sprendimus ir atvedė į SKIA įsikūrimą, – sako UAB „Kauno švara“ generalinis direktorius ir asociacijos prezidentas Dalius Tumynas.

SKIA direktorė Aušra Zigmontienė įsitikinusi, kad savivaldybė turi išsaugoti savo komunalines įmones. „Toks modelis visų pirma naudingas gyventojams, nes municipalinės bendrovės neturi tikslo bet kokia kaina siekti pelno, kaip yra privačiame versle, – aiškino ji. – Viešosios paslaugos dažnai reikalauja papildomų išlaidų, juk, tarkim, niekas neapskaičiuos, kiek šiukšlių liks po kokio nors didelio renginio. Natūralu, kad privatus verslas visada stengiasi papildomas išlaidas perkelti ant gyventojų pečių ir nenori aukoti pajamų.“

A.Zigmontienės duomenimis, ir kitų Europos šalių praktika rodo, kad, atidavus viešas paslaugas privačioms įmonėms, mokesčiai padidėja arba kyla grėsmė paslaugų kokybei. Mat komunalinis verslas, kad ir kas jį valdytų, yra monopolinis ir konkurencija išnyksta įvykus konkursui. Juk neįmanoma, pavyzdžiui, kad atliekas toje pačioje teritorijoje vežtų kelios įmonės. Tad dabar kai kuriose Europos šalyse vyksta savivaldybių įmonių susigrąžinimas, o kai kuriose iš jų savivaldybių komunalinės įmonės skaičiuoja jau ir savo gyvavimo šimtmetį.

„Viena iš SKIA įkūrimo priežasčių ir buvo siekis parodyti savivaldybės valdomų įmonių reikšmę ir naudą gyventojams. Džiaugiuosi, kad mūsų daug ir esame girdimi net tik šalyje, bet ir Europos mastu“, – sakė asociacijos prezidentas D.Tumynas.

SKIA suvienijo specialistus, turinčius daug patirties, žinių ir gerai suprantančius, kad komunalinės paslaugos pirmiausia turi būti prilyginamos viešosioms paslaugoms, kurių patenkinimas neretai būna nuostolingas.

Dar vienas svarbus savivaldybei priklausančių įmonių bruožas – pelnas, kurį gauna savivaldybės įmonės, atitenka savivaldybės biudžetui ir tie pinigai toliau panaudojami kitai savivaldybės prižiūrimai miesto naudai.

Tarptautinė veikla

Komunalinių įmonių veikla priklausoma ir nuo ES priimamų direktyvų. Dėl to Senajame žemyne komunalininkams seniai iškilo būtinybė aktyviai dalyvauti rengiant politinius sprendimus.

Europos komunalinių atliekų asociacija (Municipal Waste Europe – MWE) yra didžiausia Senojo žemyno organizacija, kuri vienija įvairių savivaldybių komunalines įmones, užsiimančias atliekų tvarkymu, rūšiavimu, kitas, su komunaline veikla susijusias bendroves.

Šios asociacijos narėmis yra Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Švedijos, Suomijos, Belgijos, Lenkijos ir kitų šalių komunalinių bendrovių asociacijos. Iš Baltijos šalių SKIA pirmoji asociacija, įsiliejusi į šią šeimą. „Galime dalyvauti Europos Parlamente kuriamų ir tobulinamų direktyvų procesuose, teikti savo siūlymus, kaip tobulinti ir gerinti atliekų tvarkymo sistemą. Naudinga semtis patirties iš kitų, parodyti jų gerąją praktiką mūsų valdžios atstovams, kurie kuria su komunalinėmis paslaugomis susijusius įstatymus“, – pasakojo A.Zigmontienė.

Problemų apstu

SKIA asociacijos susirinkime pasidžiaugta nuveiktais darbais ir aptarti iššūkiai, kurie dar laukia. Pavyzdžiui, daug diskusijų vyksta Aplinkos ministerijoje dėl atliekų tvarkymo sistemos, pakuočių atliekų apskaitos, pakuočių perdirbimo, gyventojų įsitraukimo į atliekų tvarkymo ir pakuočių tinkamo tvarkymo sistemą, jų motyvavimo būdų. Čia dar iki šiol nėra aiškios tvarkos. „Lietuvoje, dar nėra teisingai padalytos atsakomybės dėl pakuočių atliekų tvarkymo, – sakė A.Zigmontienė. – Šiuo metu didesnė našta tenka savivaldybėms, o štai gamintojai ir importuotojai už pakuočių ar padangų atliekų tvarkymą atsakingi labiau formaliai nei realiai finansiškai. Taip neturėtų būti, juk gyventojai sumoka pakuotės mokestį, bet iki galo neaišku, kaip tos lėšos keliauja toliau.“

Tobulintini ir kiti komunalinio ūkio veiklą reglamentuojantys įstatymai, reglamentai. Būtent įstatymai, kai kurie neapgalvoti ir nepagrįsti sprendimai gali daryti įtaką gyventojų mokesčiams. „Mūsų tikslas – kokybiškų paslaugų teikimas ir kuo mažesnė mokesčių našta gyventojams. Ta linkme ir numatę dėti daug pastangų“, – teigė UAB „Kauno švara“ generalinis direktorius ir SKIA prezidentas D.Tumynas.

http://www.skia.lt/naujiena/?id=103

Renginyje taip pat  dalyvavo mūsų darbuotojai:

Algimanta Jablonskienė – vyr. finansininkė

Linas Domža – aplinkotvarkos tarnybos vadovas

Dėl legioneliozės profilaktikos

Informuojame, kad legioneliozės sukėlėjų dezinfekcijos atlikimo tikslais mūsų įmonės administruojamuose namuose, Kupiškio mieste, nuo 2018 m. sausio 23d. 8.00 val. iki sausio 24 d. 18.00 val. bus tiekiama  +66 C karšto vandens  temperatūra. Karštą vandenį iš čiaupo(ypač dušo) reikia pradėti leisti nedidele srove taip,kad jis nesitaškytų ir nebūtų galimybės šio vandens mikrolašelių įkvėpti.Šia liga užsikrečiama oro lašeliniu būdu t.y. įkvėpus oro,kuriame yra bakterijomis užkrėsto aerozolio (vandens lašelių ir oro mišinio).Ligos simptomai ir eiga panašūs plaučių uždegimui. Legioneliozės sukėlėjai žūsta nuo aukštos temperatūros (prie +66C dezinfekcijos procesas užtrunka tik 25 minutes).