Šaligatviai bus be duobių.

Išpjovus senas, su puviniu augančias liepas, ilgoką laiką medžių vietoje stūgsojo kelmai. UAB „Kupiškio komunalininkas“ pasiskolino kelmų frezą ir pagrindinių gatvių šaligatviuose nebeliko kelmų. Šią savaitę statybos brigada, vadovaujama vadybininko Rimanto Stundžio, užtaiso vietas, kuriose augo medžiai. Dar ne visose gatvių šaligatviuose panaikinti kelmai. Jie bus išfrezuoti, kai tik vėl bus rasta galimybė gauti kelmų frezą.

 

Bendrovės administracija

Valomos gatvės

Nuo ketvirtadienio ankstyvaus ryto UAB „Kupiškio komunalininkas“ pradėjo mechanizuotai šluoti gatves, vykdydamas akciją –  kietųjų dalių  patekimo  į atmosferą mažinimas. Jei leis gamtinės sąlygos, t.y. nelis lietus, nebus didelių gedimų,  šį darbą planuojama atlikti per kitą savaitę. Kreipiamės į kupiškėnus, kad jie rastų galimybę paimti iš gatvių stovinčius automobilius. Jie labai trukdo valymo darbams.

 

Bendrovės administracija

Įkurtuvės Kapų gatvėje.

Ketvirtadienio popietę prie senųjų kapinių vyko statybų darbai. UAB „Kupiškio komunalininkas“ prieš pora savaičių nugriovė seną, ekspoatacijai nebetinkamą, kapinių prižiūrėtojo namelį. Kupiškio rajono savivaldybės vadovybė nupirko naują būstą ir jis buvo pastatytas seno namelio vietoje. Tai tik viena statinio dalis. Kita statinio dalis neilgai trukus bus atvežta ir pastatyta. Tada bus baigta sutvarkyti namelio teritorija. Šios pertvarkos dėka labai pasikeis estetinis kapinių veidas.

 

Bendrovės administracija

Grupė jaunuolių, dalyvaujantys Europos komisijos projekte „Naujas bendravimo ir bendradarbiavimo modelis, siekiant surinkti kokybiškesnę informaciją apie jaunimo garantijas“, kurių amžius iki 30 metų, š.m. kovo 29 dieną lankėsi UAB „ Kupiškio komunalininkas“. Projekto vykdytojas – Lietuvos pramoninkų konfederacija, paslaugų teikėjas – UAB „Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras“. Jaunuolių grupę lydėjo Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus  konsultantė Lina Gružauskienė. UAB „Kupiškio komunalininkas“ direktorius Rimantas Adomauskas supažindino su bendrovės struktūra, jos veikla, darbo principais ir procesais. Savo darbine  patirtimi pasidalino ir atsakė į svečių klausimus bendrovės pastatų ir statinių priežiūros tarnybos vadovas Artūras Vapšys bei Aplinkotvarkos tarnybos vadybininkai Violeta  Strolienė ir Algirdas Gasiūnas. Bendrovės direktorius supažindino su įsidarbinimo galimybėmis šioje įmonėje ir palinkėjo visiems šiais metais susirasti mėgstamą darbą.

 

Bendrovės administracija

Kupiškėnų dėmesiui

UAB „Kupiškio komunalininkas“ priima mokesčius už UAB „Kupiškio vandenys“, AB „Panevėžio energija“, AB „Eso“, AB „Suskystintos dujos“. Mūsų vienintelė įstaiga, kuri priima mokesčius ir neima už aptarnavimą atlygio. Be to mokesčiai renkami visame rajone.

 

Mokesčių surinkimo grafikas:

Balandžio 11 d.  Noriūnų seniūnija nuo 8 val. 30 min. iki 11 val.

Balandžio 12 d. Šepetos laisvalaikio centras nuo 8 val. 30 min. iki 10 val.

Balandžio 13 d. Subačiaus seniūnija nuo 8 val. 30 min. iki 11 val.

Balandžio 18 d. Noriūnų seniūnija nuo 8 val. 30 min. iki 11 val.

Balandžio 19 d. Šimonių seniūnija nuo 9 val. iki 9val.  30 min.

Balandžio 19 d. Adomynės dvaras nuo 9 val. 45 min iki 10 val. 15 min.

Balandžio 19 d. Juopėnų biblioteka nuo 10 val. 30 min. iki 11 val.

Balandžio 20 d. Subačiaus seniūnija nuo 8 val. 30 min. iki 11 val.

Balandžio 24 d. Rudilių mokykla nuo 9 val. 30 min. iki 11 val.

 

Bendrovės administracija